Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Výsledky 28. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 21.4.2023)

I. Kategória

1. miesto: Michal Hrehor, Súľov - Žilina
Meno autora: Michal Kohn
Názov povesti: "Skalickí plavci"


2. miesto: Thalia Alexandra Král, Nitra
Meno autora: Súbor povestí
Názov povesti: "Nitriansky hrad"


3. miesto: Šimon Somorovský, Veľký Krtíš
Meno autora: Ondrej Sliacky
Názov povesti: "Zbojnícke zuby"


cena Slniečka: Tomáš Rožnay, Trnava
Meno autora: Dobroslava Luknárová - Zuzana Koglerová
Názov povesti: "Fidli fidli tupý núž, aká žena taký muž"


II. Kategória

1. miesto: Laura Baranová, Hanušovce nad Topľou - Prešov
Meno autora: Beatrica Čulmanová - Svetozár Košický
Názov povesti: "Bardejov povesť"


2. miesto: Salima Miriam Mošaťová, Veľké Blahovo - Dunajská Streda
Meno autora: Mária Ďuríčková
Názov povesti: "Žabia studňa"


3. miesto: Laura Wolfová - Uka, Nová Baňa
Meno autora: Ján Štiavnický
Názov povesti: "Dar hradnému kapitánovi"


cena Slniečka: Simeon Lipovský, Turčianske Teplice
Meno autora: Zuzana Zemaníková
Názov povesti: "Kučug a belevendy"


III. Kategória

1. miesto: Dominika Jurčenková, Michalovce
Meno autora: Renáta Matúšková
Názov povesti: "Neopätovaná láska"


2. miesto: Lucia Martináková, Vrbovce - Trenčín
Meno autora: Ondrej Bartoš
Názov povesti: "Vtáčnik"


3. miesto: Martin Spišák, Nitra
Meno autora: Jozef Cíger Hronský
Názov povesti: "Prečo je toľko červeného kvietia pod Tatrami"


cena Slniečka: Kristína Hanesová, Kežmarok
Meno autora: Igor Válek
Názov povesti: "Omladnutý starký"


Ceny prezidenta Gašparoviča

Michal Hrehor
Meno autora: Michal Kohn
Názov povesti: "Skalickí plavci"


Thalia Alexandra Král
Meno autora: Súbor povestí
Názov povesti: "Nitriansky hrad"


Laura Baranová
Meno autora: Beatrica Čulmanová - Svetozár Košický
Názov povesti: "Bardejov povesť"


Dominika Jurčenková
Meno autora: Renáta Matúšková
Názov povesti: "Neopätovaná láska"


Suťaž poctil aj predseda Matice slovenskej – Marián Gešper


Špeciálne poďakovanie za finančnú podporu, pre ceny súťažiacich

Mesto Šaľa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
podnikatelia mesta Šaľa
Matica slovenská
Literárne informačné centrum, vydavateľ časopisu Slniečko