Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Celoslovenské kolo súťaže v prednese slovenských povestí
Šaliansky Maťko J. C. Hronského (29. ročník)

Dňa 26. apríla 2024 sa v šalianskom kultúrnom dome uskutočnil 29. ročník celoslovenského kola Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa ho 24 detí z celého Slovenska. Šaľa sa opäť stala miestom, kde odzneli príbehy zo slovenských hôr, strání, úbočí, hradov a zámkov.... Každý rok nám svojím skvelým prednesom ukážu žiaci 2. až 7. ročníka základných škôl nielen krásy našej rodnej vlasti, ale i pôvaby našej ľubozvučnej slovenčiny. Vysokú úroveň súťaže a súťažiacich hodnotí porota zložená zo známych osobností a tvárí kultúrneho života na Slovensku. Na tomto ročníku pozvanie do poroty prijali Ida Rapaičová, Rozália Bezáková, Daša Machalová, Libuša Kľučková, Lucia Vrablicová, Jozef Čertík, Jozef Šimonovič, Ľubica Kepštová, Judita Viziová, Roman Hatala. Medzi vzácnymi hosťami sme privítali i nášho bývalého prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča, ktorý pravidelne každý rok svojou prítomnosťou podporuje túto súťaž a činnosť miestneho odboru Matice slovenskej v Šali. Podporu i obdiv vyjadrili i ďalší hostia Artur Bekmatov, poradca premiéra SR, Marek Hanuska, podpredseda Matice slovenskej, Vanda Jóriová, metodička z Regionálneho úradu školskej správy v Nitre, rodičia, starí rodičia účinkujúcich a iní. Úvod súťaže patril žiakom Základnej školy Ľudovíta Štúra v Šali pod vedením pána učiteľa Zoltána Mika, ktorí svojím speváckym a hudobným vystúpením spestrili a navodili správnu atmosféru začiatku súťaže.

Všetkých vzácnych hostí i súťažiacich tradične na pôde mesta privítal primátor mesta Šale Jozef Belický, ktorý zdôraznil dôležitosť takéhoto podujatia pre budovanie a šírenie národného povedomia, úcte k jazyku i k slovenskej histórii.

Pri tejto krásnej a vzácnej udalosti pán primátor ocenil a poďakoval za celoživotnú obetavosť, nadšenie a činnosť predsedu miestneho odboru Matice slovenskej v Šali a tvorcu súťaže Šaliansky Maťko MUDr. Svetozárovi Hikkelovi, ktorý ukončil svoje predsedníctvo v miestnom odbore Matice slovenskej v Šali. Novému predsedovi miestneho odboru MS v Šali, Samuelovi Zemkovi, poprial veľa elánu, zdaru a podpory pri organizovaní aktivít Matice slovenskej a zaželal veľa spoločných, krásnych chvíľ na šalianskych podujatiach.

Úspešný 29. ročník celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského sa podarilo zrealizovať za finančnej podpory MŠVVaM SR, Nitrianskeho samoprávneho kraja, mesta Šaľa a miestnych sponzorov.

Výsledky 29. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 26.4.2024)

I. Kategória

1. miesto: Šimon Somorovský, Bratislava
Meno autora: Katarína Habovštiaková
Názov povesti: "Ako išiel Maťo Valibuk po rozum"


2. miesto: Tamara Galíková, Vranov nad Topľou
Názov povesti: "Povesť o Medziankach a hrádku"

3. miesto: Oliver Rýdzi, Hlohovec
Meno autora: Štefan Meliš
Názov povesti: "Ako chceli Podmanínci odpratať Manín"


cena Slniečka: Paulína Šimčíková, Banská Bystrica
Meno autora: Jozef Tatár
Názov povesti: "Povesť o Mošovskom kaštieli"


II. Kategória

1. miesto: Lea Ferovová, Veľký Krtíš
Meno autora: Ján Mäsiar
Názov povesti: "Falošný mak"


2. miesto: Thalia Alexandra Král, Nitra
Meno autora: Renáta Matúšková
Názov povesti: "Jazyčnica Filoména"


3. miesto: Michal Hrehor, Súľov
Meno autora: Renáta Matúšková
Názov povesti: "Kto seje vietor, žne búrku"


cena Slniečka: Tomáš Rožnay, Trnava
Meno autora: Štefan Moravčík
Názov povesti: "Keď v Kiripolci svine kuli"


III. Kategória

1. miesto: Samuel Rozenberg, Košice
Názov povesti: "Nedajme sa Malačané, alebo čo hľadá prasa v erbe"

2. miesto: Vivien Šinková, Jesenské
Meno autora: Štefan Meliš
Názov povesti: "Ako Belušan maslo predával"


3. miesto: Lea Perončíková, Liptovský Hrádok
Meno autora: Beatrice Čulmanová
Názov povesti: "Hričovský hrad"


cena Slniečka: René Kadaši, Kežmarok
Meno autora: Igor Válek
Názov povesti: "Ako Jana v noci priľahlo"