Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Výsledky 21. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 28.3.2014)

I. Kategória

1. miesto: Martin Gabko, Z© Dolná Maríková
2. miesto: Jakub Sebastián Barjak, Z© Zvolen
3. miesto: Alexandra Hornáková, Z© s M© Trnava

II. Kategória

1. miesto: Alex Mihalík, Z© Nové Zámky
2. miesto: Barbora Jurovčíková, Z© Púchov
3. miesto: Laura Zeleňáková, Z© Koąice

III. Kategória

1. miesto: Mária Bernátova, Z© Bratislava
2. miesto: Natália Laąąáková, Z© s M© Zákamenné
3. miesto: Lucia Lengyelová, Z© Partizánske