Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Výsledky 27. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 3.6.2022)

I. Kategória

1. miesto: Thalia Král, Nitra
Meno autora: Zuzana Zemaníková
Názov povesti: "Ponitrianske povesti"


2. miesto: Samuel Somorovský, Bratislava
Meno autora: Ondrej Sliacky
Názov povesti: "Zbojnícke zuby"


3. miesto: Lea Ferovová, Veľký Krtíš
Meno autora: Gejza Sádecký - František Ružbacký
Názov povesti: "Stratené dievča"


cena Slniečka: Vivienne Valcerová, Trebišov
Meno autora: Štefan Moravčík
Názov povesti: "V Kiripolci svine kujú"


II. Kategória

1. miesto: Emma Kasášová, Nové Zámky
Meno autora: Milan Ferko
Názov povesti: "Dža, more, dža"


2. miesto: Nela Kronauerová, Bratislava
Meno autora: Beatrice Čulmanová
Názov povesti: "Bielovodská dolina"


3. miesto: Terézia Kocianová, Považská Bystrica
Meno autora: Štefan Kaštýľsky
Názov povesti: "Gilianka"


cena Slniečka: Marianna Špulierová, Liesek
Meno autora: Jozef Melicher
Názov povesti: "Koza či cap"


III. Kategória

1. miesto: Hana Marta Holešová, Revúca
Meno autora: Ondrej Sliacky
Názov povesti: "Povesť o panne zakliatej v javore"


2. miesto: Stela Bystričanová, Zakamenné
Meno autora: Ján Domasta
Názov povesti: "Štiavnický dievčenský hrad"


3. miesto: Marek Patinka, Vrbovce
Meno autora: Dobroslava Luknárová
Názov povesti: "Krčma nad račím potokom"


cena Slniečka: Marco Majgot, Topoľčany
Meno autora: Zuzana Kuglerová
Názov povesti: "Silák Cyro"


Špeciálne poďakovanie za finančnú podporu, pre ceny súťažiacich

Mesto Šaľa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Matica slovenská
Literárne informačné centrum, vydavateľ časopisu Slniečko