Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Výsledky 26. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 29.3.2019)

I. Kategória

1. miesto: Filip Korim, Z© Lučenec
2. miesto: Natália Kormúthová, Z© Handlová
3. miesto: Richard Godina, Z© Staničná Koąice
Cena Slniečka: Dominika Hudecová, Z© katolícka ąkola Levice
Cena prezidenta: Lenka Pąeničňáková, Z© Juh Vranov nad Topµou

II. Kategória

1. miesto: ©arlota ©ustová, Z© Krosnianska Sokol, Koąice
2. miesto: Emma Strompová, Z© M.R.©tefánika, ®iar nad Hronom
3. miesto: Dominik Karácsonyi, Z© Prokofievova, Bratislava 5
Cena Slniečka: Tereza Kriľanová, Z© Veselovského, Trnava
Cena prezidenta: Viktória Karjanská, Z© Juh, Vranov nad Topµou

III. Kategória

1. miesto: Mária Valentová, Z© Hrnčiarovce nad Parnou Trnava
2. miesto: Terézia Strapoňová, Z© Pribilina
3. miesto: Maroą Izák, Z© Ą.©túra Dudince
Cena Slniečka: Rebeka Patinková, Z© Vrbovce, Trenčín
Cena prezidenta: Dávid Polan, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Koąice