Partneri

Matica Slovenská, Nadácia Matice slovenskej, redakcia časopisu Slniečko, Mladé letá, Neografia, a.s., Martin, Pro-CS Šaľa, Mesto Šaľa, firma Kesat - Kepšta, f. Ali, vydavateľstvo Perfekt bratislava, Vydavateľstvo Matice Slovenskej Martin, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo Školstva SR, NOC Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, redakcia Slovo Šaľanov, Slovenka, f. Boťanský, Keramika Šaľa-Veča, f. Baluška, f. I. Kováč, f. Kováčik, f. Toriška - Pekáreň, f. Kodak, Pospiš, f. Zvonček Maja Šaľa, Duslo Šaľa, f. Syko Šaľa, Kvety Szolík, Sedláková, ZŠ Pionierska Šaľa, ZŠ J. Murgaša Šaľa, Obchodná akadémia Ganalta, Koža Osvald, f. Švéda, f. Lukas, f. Fehér - Lahôdky, f. Tanka, f. Elza Močenok, f. Mik, f. Hučko - Pneu Veča, Regionálny žurnál Šaľa - Galanta, p. Július Mišík - MS USA, Slovensko, VÚC Nitra, odbor školstva, Tlačiareň Betka Šaľa, Dom MS Nitra, Realexpo Šaľa, Slovenská pošta, Únia žien Slovenska, Divadlo Nová scéna