Jozef Cíger Hronský

(23. február 1896 Zvolen, Slovensko - 13. júl 1960 Luján, Argentína)

J. C. Hronsky

Jozef Cíger Hronský ako spisovateľ, publicista, výtvarník, pedagóg, významný predstaviteľ a manažér Matice slovenskej patrí k ústredným postavám slovenského kultúrneho života 20. až 40. rokov minulého storočia na Slovensku. Jeho činnosť bola obdivuhodne rozsiahla a mnohostranná. Ako spisovateľ svojou tvorbou zaujal popredné miesto v slovenskej literatúre.

Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ, od roku 1933 ako tajomník Matice slovenskej a od roku 1940 až do roku 1945 ako jej správca. V tejto funkcii sa prejavil ako vynikajúci organizátor a manažér. Pod jeho vedením sa Matica slovenská stala skutočným a reprezentačným stánkom slovenskej vedy a kultúry. Pričinil sa aj o vybudovanie novej matičnej budovy v Martine. Mimoriadnu pozornosť venoval budovaniu Slovenskej národnej knižnice s jedinečnými zbierkami kníh a rukopisov z dejín slovenskej literatúry. Založil novú tlačiareň Neografiu, ktorá bola v tom čase najvýkonnejšou a najmodernejšou tlačiarňou na Slovensku, čím sa zaslúžil o nebývalý rozvoj vydavateľskej činnosti. Staral sa o nadväzovanie medzinárodných kontaktov a šírenie slovenskej kultúry v zahraničí. Mimoriadne úspešná bola ním zirganizovaná kultúrna misia medzi krajanmi v Amerike, ktorá pozitívne ovplyvnila ich národné povedomie.

V roku 1945 bol z obavy o seba a svoju rodinu nútený spolu so skupinou blízkych matičných spolupracovníkov opustiť Slovensko a po vyše dvojročnom pobyte v Taliansku sa nakoniec usadil v meste Luján v Argentíne. Tu sa aktívne zapájal do slovenského emigrantského kultúrneho života. Pracoval v Slovenskom kultúrnom spolku, stal sa čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov v zahraničí a predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí. V exile sa venoval tiež výtvarnej tvorbe, najmä krajinomaľbe a maľbám s náboženskou tematikou, ktoré vzbudili aj pozornosť kritiky. Pracoval ako výtvarný návrhár a projektant. Navrhoval súkromné a verejné budovy a stavebné objekty. Venoval sa aj literárnej tvorbe a publicistike. V roku 1959 inicioval založenie Zahraničnej Matice slovenskej. Zomrel v Lujáne 13. júla 1960 uprostred aktívnej organizačnej práce.