Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Výsledky 20. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 15.3.2013)

I. Kategória

1. miesto: Ema Belicová, Zlaté Moravce
2. miesto: Milan Kukučka, Zvolen
3. miesto: Alexandra Havlíková, Trnava

II. Kategória

1. miesto: Oliver Hasaj, Košice
2. miesto: Ivana Koreňová, Giraltovce
3. miesto: Marko Fehérpataky, Poltár

III. Kategória

1. miesto: Zuzana Ogurčáková, Spišská Nová Ves
2. miesto: Viktória Anna Lesayová, Nitra (Viničky 3)
3. miesto: Veronika Kružliaková, Bratislava

Cena Slniečka

1. miesto: Martin Gabko, Dolná Mariková
2. miesto: Sofia Jacenko, Ukrajina (Užhorod)
3. miesto: Ľubomíra Filúšová, Vrbovce

Tohto roku sa zúčastnilo do 10 000 detí, prebehlo triedne kolo, školské kolo, obvodné kolo, krajské kolo...

Celkovo za 20 rokov sa zúčastnilo 200 000 detí, súťažili a boli tu i z USA, Maďarska, Ukrajiny...
Tento rok boli prihlásení aj z Komlósu, ale v Budapesti ich zavialo, 10 h sa z miesta nepohli...

V porote ich bolo 12, učiteľky ZŠ, p.Kepštová z redakcie Slniečka, p.Klučková predsedníčka MS v D.Strede, p.Bezáková Rozália z Nitry, ...