História

Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať suťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.

Takto si viacerí spoločne s krstným otcom súťaže MUDr. Svetozárom Hikkelom spomínajú na počiatočnú myšlienku a začiatky povestnej a v súčasnosti už veľmi populárnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Všetky ročníky okresných, neskôr obvodných a krajských kôl sa konali na pôde domu Matice slovenskej v Nitre a súťažiacich z roka na rok pribúdalo. Kým v deväťdesiatych rokoch minulého storočia súťažilo v okresných a neskôr obvodných kolách asi 30 žiakov, v ostatných rokoch sa ich počet zdvojnásobil. Aj začiatky súťaže boli náročné, pretože Dom Matice slovenskej v Nitre ju organizoval sám, prípadne s finančnou pomocou sponzorov, až neskôr v spolupráci s Krajským školským úradom v Nitre.

Ostatné ročníky obvodných kôl súťaže boli mimoriadne zastúpené. Interpretácie povestí boli mimoriadne kvalitné, a tak porota okrem prvých troch cien v jednotlivých kategóriách navyše udeľovala aj mimoriadne ocenenia takmer vo všetkých kategóriách. Kvalitu súťaže podporila aj skutočnosť, že všetci účastníci si odnášali domov hodnotné knihy a diplomy.

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Preto zaželajme Šalianskemu Maťkovi, aby sa tradícia súťaže zachovala čo najdlhšie, a aby každým rokom pribúdalo množstvo šikovných a nádejných mladých súťažiacich.