Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Výsledky 19. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 2.3.2012)

I. Kategória

1. miesto: Soňa Fehérpatakyová, Z© Slobody 2, Poltár
2. miesto: Sára Schlencová, Z© Mierové námestie 27, Handlová
3. miesto: Emma Halmeąová, Koperníkova 24, Hlohovec

II. Kategória

1. miesto: Mária Bernátová, SZ© Znievska, Bratislava
2. miesto: Nela Vaąová, Z© ©kolská 3, Poltár
3. miesto: Jakub Melicherík, Z© Dolná Maríková

III. Kategória

1. miesto: Terézia ©uppová, Z© Sv. Don Bosca, Topolčany
2. miesto: Emma Martináková, Z© J. Kráµa, Nová Dubnica
3. miesto: Andrej Leąko, Z©sM© Vagonárska ul., Poprad