Výsledky celonárodného kola

Rok:2024202320222019201820172016201520142013
2012

Výsledky 24. ročníka celonárodného kola (konaného dňa 24.3.2017)

I. Kategória

1. miesto: Ąubica Dovaµová, Z© M.R. ©tefánika, Lučenec
2. miesto: Alex Husár, Z© sv. Jozefa, Hlohovec
3. miesto: Zuzana Szattlerová, Z© Bruselská 18, Koąice

II. Kategória

1. miesto: Mária Valentová, Z©sM© Hrnčiarovce nad Parnou
2. miesto: Alica Rigóová, Z© Bernolákova 35, ©urany
3. miesto: Dorota ©karupová, EZ©, Nám. Legionárov 3, Preąov

III. Kategória

1. miesto: Patrik Janjic, Gymnázium, Topoµčany
2. miesto: Norbert Jakubek, Z© Bernolákova 1061, Vranov n/Topµou
3. miesto: Adam Trcka, Z© Keľmarská 28, Koąice
3. miesto: Alexandra Hornáková, Gymnázium J. Hollého Trnava

Na celoslovenskom kole ©alianskeho Ma»ka J.C. Hronského sa aj v tomto roku zúčastnili sú»aľiaci zo zahraničia a to z Ukrajiny a Maďarska.